Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel wij de grootste zorg hebben besteed aan de volledigheid en correctheid van de informatie op
deze website, kunnen wij niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Wij aanvaarden
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.


Gebruik
In geen geval kan deze site en de onderneming erachter aansprakelijk worden gesteld of
verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van
de website (inclusief geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer).


Verwijzingen
Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button)
naar de websites van derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het
beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.


Copyright
Op deze website wordt gebruik gemaakt van teksten, afbeeldingen en andere elementen. Wij
streven ernaar om geen copyright te schenden. Mocht u van mening zijn dat dit wel gebeurd is dan
kunt u contact met ons opnemen.